Entomologisk Tidskrift. (2024). Instruktioner för författare (reviderade i december 2023). Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 64. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/162