Fritz, Örjan, Franc, N., & Johansson, N. (2020). Rättelse av Fritz m.fl. 2019: Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne. Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), 156. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/18