Wahlberg, E. (2020). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), 199–202. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/20