Wahlberg, E. (2020). Reviderade författarinstruktioner. Entomologisk Tidskrift, 140(3-4), 208–209. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/24