Bengtsson, B. Å., Gustafsson, B., & Palmqvist, G. (2020). Är genusöverensstämmelse (gender agreement) mellan släkte och artepitet till gagn för stabilitet inom nomenklaturen (Lepidoptera)?. Entomologisk Tidskrift, 141(1-2), 47–49. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/29