Lind, J. (2020). Leucania loreyi (Duponchel, 1827) ett nytt nattfly för Sverige (Noctuidae, Lepidoptera). Entomologisk Tidskrift, 141(1-2), 43–46. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/30