Johansson, N., & Hall, K. (2020). Nattflystekeln Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), en parasitoid på klöverspinnare Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), ny för Sverige. Entomologisk Tidskrift, 141(3), 81–87. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/33