Hallqvist, J., Hellqvist, S., & Stenmark, M. (2020). Två för Sverige nya rovsteklar: Gorytes neglectus och Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae). Entomologisk Tidskrift, 141(3), 121–127. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/37