Wahlberg, E. (2020). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 141(3), 128. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/38