Andersson, M., & Brodin, Y. (2019). Nya arter av harkrankar (Diptera: Limoniidae, Tipulidae) för Sverige. Entomologisk Tidskrift, 140(2), 81–87. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/41