Wahlberg, E. (2019). Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020. Entomologisk Tidskrift, 140(2), 88. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/42