Högmo, O. (2019). Fruktmurarbi Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Hymenoptera: Megachilidae) funnet i Eslöv – ny art för Sverige. Entomologisk Tidskrift, 140(1), 69–72. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/52