Fägerström, C. (2019). Några för Sverige nya skalbaggar. Entomologisk Tidskrift, 140(1), 73–79. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/53