Schuppenhauer, M. M., & Triapitsyn, S. V. (2018). Bidrag till taxonomi av Polynema Haliday, 1833 och Stephanodes Enock, 1909 (Hymenoptera: Mymaridae) i Sverige. Entomologisk Tidskrift, 139(3), 159–183. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/57