Nilsson, S. G. (2018). Markanvändning och variation av fjärilar på en sydsmåländsk gård 2001-2018. Entomologisk Tidskrift, 139(3), 185–196. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/59