Gertsson, C.-A. (2018). Mjöllusen Siphoninus phillyreae (Haliday) (Hemiptera: Aleyrodidae) ny art för Skandinavien. Entomologisk Tidskrift, 139(3), 197–201. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/60