Föreningsinformation. (2020). Entomologisk Tidskrift, 141(4), 190. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/63