Elmqvist, H., Nyström, D., & Bergsten, J. (2020). Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781), en ny gräshoppa för Norden och en migrerande svärm som korsade Östersjön. Entomologisk Tidskrift, 141(4), 161–171. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/68