Mugerwa Pettersson, R., & Sörensson, M. (2020). Till minne av Stig Lundberg (1928–2020). Entomologisk Tidskrift, 141(4), 129–148. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/69