Johansson, N. (2021). Revision av de svenska arterna av Metopius Panzer, 1806 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Metopiinae) med en illustrerad nyckel till Nordväst- och Centraleuropas arter. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 37–69. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/76