Västsvenska EntomologKlubben. (2021). Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 11-13 juni 2021. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 70. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/77