Wahlberg, E. (2021). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 92–94. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/80