Clayhills, T., & Muona, J. (2021). Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) (Coleoptera, Staphylinidae) – beskrivning av honan och noteringar om biologin. Entomologisk Tidskrift, 142(3), 185–188. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/85