Föreningsinformation. (2021). Entomologisk Tidskrift, 142(3), 200. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/87