Västsvenska EntomologKlubben. (2021). Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022. Entomologisk Tidskrift, 142(4), 206. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/89