Wikars, L.-O., & Löfgren, P. (2021). Spetsgumpstekeln Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae): en möjlig parasitoid på den sällsynta vedskalbaggen djupsvart brunbagge, Melandrya dubia (Coleoptera: Melandryidae). Entomologisk Tidskrift, 142(4), 221–226. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/97