Bengtsson, B. Å. (2022). Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2021. Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), 1–16. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/99