JASCHHOF, M.; JASCHHOF, C. Mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae exkl. Cecidomyiinae) i Sverige: statusrapport efter 15 års taxonomisk inventering, kommentarer till artlistan och beskrivning av Camptomyia alstromi sp. nov. Entomologisk Tidskrift, [S. l.], v. 142, n. 3, p. 105–184, 2021. Disponível em: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/84. Acesso em: 29 nov. 2021.