Bergsten, Johannes, och Håkan Elmqvist. 2022. ”Distoleon Tetragrammicus (Fabricius, 1798) Ny myrlejonslända för Norden Och En Illustrerad Nyckel till Arterna (Neuroptera: Myrmeleontidae)”. Entomologisk Tidskrift 143 (1-2):25-37. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/100.