Ekfeldt, Patrik. 2022. ”Första Svenska Fynden Av växtstekeln Pristiphora Condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) Med Nya Uppgifter Om värdväxtpreferenser”. Entomologisk Tidskrift 143 (1-2):39-43. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/101.