Gertsson, Carl-Axel, Christoffer Fägerström, och Martin Sjödahl. 2022. ”Två för Skandinavien Nya Tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips Caespitis (Uzel, 1895) Och Megalothrips Bonannii Uzel, 1895 Samt Nya Provinsfynd”. Entomologisk Tidskrift 143 (1-2):17-24. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/104.