Hambäck, Peter, Michael Andersson, Petter Andersson, Joel Hallqvist, Sven Hellqvist, Magnus Persson, John A. Strand, Raul Vicente, och David Åhlén. 2022. ”Insekter Och Spindlar I Anlagda våtmarker: Intressanta Fynd från En Systematisk undersökning I Uppland Och södra Halland”. Entomologisk Tidskrift 143 (1-2):47-66. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/105.