Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. 2022. ”Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2021”. Entomologisk Tidskrift 143 (1-2):67-80. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/107.