Lindelöw, Åke, och Mats Jonsell. 2022. ”Svenska Skalbaggar 2 – Nya Barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för Landet Och Arter På Spridning”. Entomologisk Tidskrift 143 (3):93-108. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110.