Jonsell, Mats, och Bo Aulin. 2022. ”Fyra Skalbaggsarter (Coleoptera) Importerade Med Bambu”. Entomologisk Tidskrift 143 (3):157-62. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114.