Sveriges entomologiska förening. 2023. ”Föreningsinformation”. Entomologisk Tidskrift 144 (1-2):52-54. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/131.