Wahlberg, Emma. 2023. ”Rhipidothrips Brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) Ny Art för Sverige, Samt Ett Nytt Landskapsfynd Av Thrips Menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae)”. Entomologisk Tidskrift 144 (1-2):47-51. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/132.