Antonsson, Kjell, Sven Hellqvist, och Gunnar Sjödin. 2023. ”Evertebratinventering På Omberg I Östergötland 2021”. Entomologisk Tidskrift 144 (3):97–120. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/137.