Östrand, Fredrik, och Magnus Persson. 2023. ”Tre för Skandinavien Nya Parasitflugor påträffade I Sverige (Diptera: Tachinidae)”. Entomologisk Tidskrift 144 (3):128–136. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/139.