Unelius, Rikard, Anton Hubner, Simona Dulcis, Lina Viklund, och Erik Hedenström. 2024. ”Inventering Av dubbelögad Bastborre I Småland Samt utvärdering Av En övervakningsmetod Med feromonfällor”. Entomologisk Tidskrift 145 (1-2):53-60. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/143.