Persson, Magnus, Sven Hellqvist, Leif Karlsson, Ulf Gärdenfors, och Johan Ennerfelt. 2023. ”Tre för Sverige Nya Styltflugor Samt Nya Fynd Av Tre rödlistade Arter (Diptera, Dolichopodidae)”. Entomologisk Tidskrift 144 (4):167–175. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/147.