Sveriges entomologiska förening. 2023. ”Innehåll Volym 144 – år 2023”. Entomologisk Tidskrift 144 (4):186. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149.