Sveriges entomologiska förening. 2023. ”Föreningsinformation”. Entomologisk Tidskrift 144 (4):188–191. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/150.