Gertsson, Carl-Axel. 2024. ”Första Fyndet Av sköldlusen Aspidiotus Hedericola Leonardi, 1920 I Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae)”. Entomologisk Tidskrift 145 (1-2):23-29. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/158.