Johansson, Niklas, och Artur Larsson. 2020. ”Xiphydria Betulae (Enslin, 1911) Ny för Sverige Och Nya Noteringar Av Xiphydria Picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) Samt Noteringar Av Två sällsynta Brokparasitsteklar Knutna till Halssteklar”. Entomologisk Tidskrift 140 (3-4):145-55. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/16.