Entomologisk Tidskrift. 2024. ”Instruktioner för författare (reviderade I December 2023)”. Entomologisk Tidskrift 145 (1-2):64. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/162.