Fritz, Örjan, Niklas Franc, och Niklas Johansson. 2020. ”Rättelse Av Fritz m.Fl. 2019: Unik Insektsfauna I Varma Lerbranter I Sundvik I västra Skåne”. Entomologisk Tidskrift 140 (3-4):156. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/18.