Bengtsson, Bengt Å., Bert Gustafsson, och Göran Palmqvist. 2020. ”Är genusöverensstämmelse (gender Agreement) Mellan släkte Och Artepitet till Gagn för Stabilitet Inom Nomenklaturen (Lepidoptera)?”. Entomologisk Tidskrift 141 (1-2):47-49. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/29.