Johansson, Niklas, och Krister Hall. 2020. ”Nattflystekeln Enicospilus Undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), En Parasitoid På klöverspinnare Lasiocampa Trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), Ny för Sverige”. Entomologisk Tidskrift 141 (3):81-87. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/33.