Hallqvist, Joel, Sven Hellqvist, och Magnus Stenmark. 2020. ”Två för Sverige Nya Rovsteklar: Gorytes Neglectus Och Pemphredon Enslini (Hymenoptera: Crabronidae)”. Entomologisk Tidskrift 141 (3):121-27. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/37.